ecopayz hazard bez blokad

Polski związek Brydża Sportowego

Nasz działający Polski Związek Brydża Sportowego jest organizacją pożytku społecznego. Jej prezesem jest obecnie Radosław Kiełbasiński a stanowiska wiceprezesów piastują Andrzej Biernacki, Rudolf Borusiewicz, Leszek Nowak i Stanisław Gołębiewski.

Siedziba Zarządu znajduje się w Warszawie na ulicy Złotej.
Wiele tysięcy polskich brydżystów jest zrzeszony w tej organizacji. Polski Związek Brydża Sportowego jest członkiem Europejskiej Ligi Brydżowej, która zrzesza związki zawodowe brydża w całej europie. Polski Związek Brydża Sportowego zarejestrowano w 1956 roku. Odkąd powstał Związek nasz kraj odnosi niebywałe sukcesy w tej dyscyplinie na całym świecie. Niepokonani są polscy juniorzy od 2004 roku. Celem Polskiego Związku Brydżowego jest nade wszystko wychowanie młodzieży w duchu sportowej rywalizacji i popularyzacja brydża w całej Polsce. Polski Związek Brydża Sportowego ma pod swoją opieką rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej a także osoby niepełnosprawne. Prowadzi też działalność naukową i edukacyjną.

hazard internetowy